Kuivattavan viljan tarkka kosteuden määritys on erittäin tärkeä seikka sekä säilyvyyden että viljelyn taloudellisen tuloksen kannalta. Viljankosteuden mittaukseen uutta tekniikkaa - Wiljami tuo IoT:n eli esineiden internetin viljankuivaukseen

Suomessa maatilojen määrän vähentyminen sekä tilakokojen suurentuminen haastavat suomalaisen ruuan tuotantoa. Suurilla tiloilla tuotannon tehostaminen ja automatisointi on välttämätöntä. Suomessa vilja on kuivattava säilyvyyden parantamiseksi. Viljan kuivaaminen perustuu veden haihduttamiseen, joka kuluttaa aina energiaa. Suomessa iso osa kuivureista käyttää energianlähteenään öljyä. Ylikuivaamisen välttämisellä saadaan 10-20% energiansäästö, jopa enemmänkin. Wiljami viljankosteusmittari on kehitetty helpottamaan maanviljelijöiden arkea sekä tuomaan kustannussäästöjä energiaa kuluttavaan kuivausprosessiin. Wiljami on IoT- tekniikkaa soveltava laite helpottamaan viljanviljelijöiden arkea ja tuomaan ajan- ja kustannusten säästöä viljankuivauksessa.

Wiljami viljankosteusmittari mittaa viljankosteuden sekä lämpötilan reaaliaikaisesti ja jatkuvatoimisesti suoraan kuivurista. Kuivausprosessia voidaan seurata sekä kontrolloida reaaliaikaisesti älypuhelimen tai tietokoneen välityksellä. Wiljamin älykäs IoT (Internet of Things) -ratkaisu varmistaa juuri oikean viljankosteuden. Etäseuranta sekä kuivauksen automaattinen pysäytys helpottavat viljelijän arkea, aikaa vapautuu muuhun tekemiseen. Wiljami voidaan myös kytkeä kuivurin ohjauslogiikkaan, jolloin kuivausprosessi pysäytetään automaattisesti halutussa kosteusprosentissa. Kuivauksessa syntynyt ja kertynyt data säilötään kuivauseränumeroittain pilvipalveluun, josta voidaan myös jälkikäteen ladata data ja kuivauskäyrästöt omalle koneelle.

Wiljami Technologies Oy on ostanut PehuTec Oy:ltä Wiljami viljankosteusmittaristoon liittyvän liiketoiminnan. Wiljami Technologies Oy lähtee jatkokehittämään, myymään ja markkinoimaan IoT-teknikkaa käyttäviä laitteita. Digitalisaatio tulee olemaan tärkeä osa yhteiskuntamme tulevaisuutta ja Wiljami-tuotteen kehittänyt PehuTec on onnistunut kehittämään onnistuneen IoT-tuotteen viljan kosteuden mittaamiseen. Uusi Wiljami Technologies yhtiö lähtee jatkokehittämään tuotetta kohti kansainvälistä läpimurtoa.

Yhtiön Wiljami-tuotteella on suuret mahdollisuudet kotimaan lisäksi myös kansainvälisillä markkinoilla, joita lähdetään kartoittamaan mahdollisimman nopeasti.

Wiljamin asiakkaille tämä yrityskauppa siis merkitsee tuotteiden saatavuuden ja asiakaspalvelun paranemista, koska uusi yhtiö keskittyy puhtaasti tähän markkinaan. Yhtiön omistajina on mukana tuotteen kehittäneen PehuTecin omistajia ja työntekijöitä, joten tämä varmistaa osaltaan tuotekehityksen jatkumisen osaavissa käsissä.

Wiljami on Suomessa kehitetty ja Suomessa valmistettu laite suomalaisille viljanviljelijöille!

Olemme Facebookissa