En bra investering, då man kan sköta torkningen direkt online från telefon eller dator. Man sparar in både el- och bränslekostnader, då Wiljami-spannmålsfuktmätare följer de inställda värdena. "Jag är mycket nöjd" säger malaxbon Kjell Glasberg efter första året med Wiljami-spannmålsfuktmätaren.

- Kjell Glasberg
Malax